A. Ricard

pagina 1 van 1 resultaten
  • Vrouwen huilen nooit smartelijker dan wanneer zij huilen van spijt. A. Ricard
    Bedankt voor uw stem