Anthony C. W. Staring

Biografie van Anthony C. W. Staring
pagina 1 van 10 resultaten
 • Laat af, die 't zwak geslacht met bittre gal bespat, of gij verdiendet niet, dat gij een moeder hadt. Anthony C. W. Staring
  Bedankt voor uw stem
 • Het is naarstigheid, die vroege kennis gaart; ervaring is 't, die spade wijsheid baart. Anthony C. W. Staring
  Bedankt voor uw stem
 • Vrij is hij, die, zonder morrend klagen, het onverkrijgbare missen kan. Anthony C. W. Staring
  Bedankt voor uw stem 1 stem
 • 't Genot der deugd, hoe uitgelezen, is, ongedeeld, van geen waardij. Anthony C. W. Staring
  Bedankt voor uw stem
 • Wat de ziel bewoog, was uit het oog gelezen. Anthony C. W. Staring
  Bedankt voor uw stem
 • Wie zonder vrouw weet huis te hou'en, mijdt veel verdriets. Anthony C. W. Staring
  Bedankt voor uw stem
 • De stem des tijdgenoots, die dichters laakt of prijst, Velt menig vonnis dat de naneef anders wijst. Anthony C. W. Staring
  Bedankt voor uw stem
 • Nooit werd er leer verbreid, of, bij haar volgelingen, schoot soms de drift haar doel voorbij. Anthony C. W. Staring
  Bedankt voor uw stem
 • Wat heeft hij te zorgen, die 't kleine genoegt. Anthony C. W. Staring
  Bedankt voor uw stem
 • De meester, in zijn wijsheid, gist; De leerling, in zijn waan, beslist. Anthony C. W. Staring
  Bedankt voor uw stem