Angelus Silesius

pagina 1 van 3 resultaten
  • Was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren, en niet in u, gij zijt toch eeuwiglijk verloren. Angelus Silesius
    Bedankt voor uw stem
  • De deugden zijn zo nauw en sterk aaneenverbonden: / wie er slechts ene heeft, heeft ze allemaal gevonden. Angelus Silesius
    Bedankt voor uw stem
  • Richt je op het wezenlijke, O Mens, want als de Wereld vergaat blijft alleen het Wezenlijke bestaan. Angelus Silesius
    Bedankt voor uw stem