Adriaan Roland Holst

Adriaan Roland Holst (Amsterdam, 23 mei 1888 - Bergen, 5 augustus 1976) was een Nederlands dichter, bijgenaamd de "Prins der Nederlandse dichters". Zijn omvangrijke oeuvre wordt gekenmerkt door een zeer eigen, plechtige stijl en rijke symboliek. Hij woonde in Bergen N.H., alwaar zijn woonhuis thans bij toerbeurt wordt bewoond door verschillende schrijvers en dichters.

Enkele van zijn bundels:

  • De wilde kim (1925)
  • Een winter aan zee (1937)
  • Omtrent de grens (1960)
  • Onderhuids (1963)

De beeldende kunstenaar Richard Roland Holst was de oom (oom Rik) van Adriaan Roland Holst (neef Jany) en zijn echtgenote Henriette Roland Holst - van der Schalk, de dichteres, schrijfster en socialiste, dus een tante van hem (tante Jet). De drie hebben hun hele leven veel contact gehad. Dat moge bijvoorbeeld blijken uit:

  • A. Roland Holst: Briefwisseling met Richard en Henriette Roland Holst; uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam 1990.
  • A. Roland Holst: In den verleden tijd, herinneringen aan Lodewijk van Deyssel e.a.; uitg. Boelen, Amsterdam 1975. Hierin bijv. p. 22-24, 37-39 (waar hij tante Henriette Roland Holst aanduidt als de dichteres), 40-44.
  • H. Roland Holst - van der Schalk : Het vuur brandde voort, levensherinneringen; uitg. Van Ditmar 1949; Derde en vierde, uit nalatenschap van de auteur verbeterde druk: uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam 1979. Hierin p. 77, 115, 208.
  • E. Etty: Liefde is heel het leven niet, Henriette Roland Holst 1869 - 1952; uitg. Balans, Amsterdam 1996.