Adam Smith

Adam Smith (gedoopt 5 juni 1723 - 17 juli 1790) was een Schotse econoom die wordt gezien als de grondlegger van het klassieke liberalisme.

Hij was van mening dat het nastreven van het eigen individuele belang het grootste maatschappelijk belang op zou leveren. Een vrije markt zou het meest opleveren voor de maatschappij als geheel. De 'onzichtbare hand' van deze vrije markt zou zorgen voor harmonie en evenwicht.

Adam Smith werd geboren in Kirkcaldy in Fife in Schotland, en studeerde aan de Universiteit van Glasgow moraalfilosofie, waarna hij met een beurs aan de Universiteit van Oxford studeerde. In 1751 werd hij benoemd tot hoogleraar in de logica aan de Universiteit van Glasgow; in 1752 kreeg hij de leerstoel in de moraalfilosofie.

In zijn belangrijkste werk, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), opgedragen aan de Amsterdamse bankier Thomas Hope, legde hij de basis voor het moderne kapitalisme, dat snel en gemakkelijk ingang vond in de net onafhankelijk verklaarde Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, door de economische crisis die veroorzaakt werd door de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Uiteindelijk zou deze publicatie de doodsteek betekenen voor het mercantilisme, dat eeuwen de economie in Europa beheerste.

Naast dit werk schreef hij The Theory of Moral Sentiments, waarin hij zijn ethiek uiteenzet.