Abraham Kuyper

Abraham Kuyper (Maassluis, 29 oktober 1837 – Den Haag, 8 november 1920) was een Nederlands theoloog, politicus, staatsman en journalist.

Kuyper was oprichter van de eerste politieke partij in Nederland, de ARP, stichtte de Vrije Universiteit, droeg bij aan de vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland en was van 1901 tot 1905 minister-president.

Kuyper was voorman en woordvoerder van een in de tachtiger jaren van de negentiende eeuw gevormde protestantse stroming waarin geloofd werd in het voortdurend ingrijpen van God en werd aangenomen dat de werking hiervan zichtbaar gemaakt kon worden aan de hand van de dagelijkse evenementen (gebeurtenissen).

Voor zijn achterban, een volksdeel dat wel wordt aangeduid als de "kleine luyden" (eenvoudige mensen), was hij de gevierde leider. Zijn tegenstanders waren aanvankelijk vooral de liberalen. Later waren dat de socialisten in de SDAP. Zij wezen het christelijke geloof af als zijnde in strijd met de menselijke waardigheid én de uikomsten van de natuur- en maatschappijwetenschappen én als een kracht die de mensen van strijd voor lotsverbetering afhoudt of deze althans in het licht van de eeuwigheid tot iets van ondergeschikte betekenis maakt.