A. Mitscherlich

Biografie van A. Mitscherlich
pagina 1 van 2 resultaten
  • Men kan domheid door zorgvuldige opvoeding tot vooroordelen ontwikkelen. A. Mitscherlich
    Bedankt voor uw stem
  • De mens is een wanprodukt; hij leeft zoveel mogelijk op kosten van anderen. A. Mitscherlich
    Bedankt voor uw stem