Sir Thomas Browne

pagina 1 van 12 resultaten
 • Kort is de baan van de zon van het genot, en genoegens hebben veranderlijke gezichten. Sir Thomas Browne
  Bedankt voor uw stem
 • Alleen geloven in wat mogelijk is, is geen geloof, maar eerder filosofie. Sir Thomas Browne
  Bedankt voor uw stem
 • Weeg niet uzelf in de weegschaal van uw eigen mening, maar laat het oordeel der wijzen de toetssteen van uw verdiensten zijn. Sir Thomas Browne
  Bedankt voor uw stem
 • Als ik de duizenden poorten zie die tot de dood leiden, dank ik God dat wij maar één keer kunnen sterven. Sir Thomas Browne
  Bedankt voor uw stem
 • Wie anderen lastert prijst zichzelf indirect. Sir Thomas Browne
  Bedankt voor uw stem
 • Mensen, die niet verder dan de oppervlakte kijken, denken dat gezondheid eigen aan het leven is, en richten verwijten tot hun gestel als ze ziek zijn. Maar ik, die weet, aan hoe uiterst fijne draden dat weefsel hangt, verwonder mij, dat we niet altijd zie Sir Thomas Browne
  Bedankt voor uw stem
 • Het leven zelf is slechts de schaduw van de dood, en gestorvenen zijn slechts de schaduwen der levenden. Alle dingen vallen onder deze naam. De zon zelf is slechts de donkere simulacrum, en het licht slechts de schaduw van God. Sir Thomas Browne
  Bedankt voor uw stem
 • Niemand kan de ander rechtvaardig bekritiseren of veroordelen, omdat in werkelijkheid niemand de ander werkelijk kent. Sir Thomas Browne
  Bedankt voor uw stem 1 stem
 • We dragen in ons de wonderen die we buiten onszelf zoeken. Sir Thomas Browne
  Bedankt voor uw stem
 • De ondeugden, die wij in anderen laken, lachen ons in ons binnenste uit. Sir Thomas Browne
  Bedankt voor uw stem
 1. 1
 2. 2