Nicolas Chamfort

pagina 4 van 51 resultaten
 • Er zijn tijdperken waarin de openbare mening de slechtste van alle meningen is. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Wat het succes uitmaakt van een massa boeken, is de overeenkomst die er bestaat tussen de middelmatigheid van de denkbeelden des schrijvers en de middelmatigheid van die van het grote publiek. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Een dwaas, die een helder ogenblik heeft, wekt verwondering en opschudding, evenals een koetspaard, dat aan het galopperen slaat. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Wat het succes uitmaakt van een massa boeken, is de overeenkomst die er bestaat tussen de middelmatigheid van de denkbeelden van de schrijver en de middelmatigheid van die van het grote publiek. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Wie in de wereld wil behagen moet zich laten welgevallen, zich veel dingen te laten leren, die men weet, door mensen die ze niet weten. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Besluiteloosheid en angst zijn voor de geest en de ziel wat de pijnbank is voor het lichaam. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem 1 stem
 • Het is met geluk als met uurwerken: de minst ingewikkelde zijn die welke het minst in de war raken. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem 1 stem
 • Ik ga liever met atheïsten om dan met gelovigen: bij een atheïst vallen mij alle bewijzen voor het bestaan van God in, bij een gelovige alle bewijzen van het tegendeel. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Booswichten doen soms goede daden. Men zou zeggen dat ze willen zien of dit zoveel genoegen doet als de eerlijke mensen beweren. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Wie geen karakter heeft, is geen mens, maar een ding. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem 1 stem
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6