Nicolas Chamfort

pagina 2 van 51 resultaten
 • De ergste van alle mésalliances is die van het hart. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem 1 stem
 • Besluiteloosheid en angst zijn voor de geest en voor de ziel, wat de pijnbank is voor het lichaam. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Wanneer een vrouw tussen twee mannen zit waarvan er één haar tederheden influistert en de ander kwaad spreekt van haar soortgenoten, glimlacht zij tegen de een, maar luistert naar de ander. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Het is alsof de meeste boeken van heden op één dag gemaakt zijn met de gisteren gelezen boeken. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Eerzucht maakt zich gemakkelijker meester van kleine zielen dan van grote, zoals het vuur gemakkelijker strohutten aantast dan paleizen. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • De vrouwen geven slechts aan de vriendschap, wat zij aan de liefde ontstelen. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • De meeste lezers zetten hun boeken in hun boekenkast, en de meeste schrijvers zetten hun boekenkast in hun boeken. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem 1 stem
 • Men kan zich niet voorstellen, hoeveel geest er nodig is om nooit belachelijk te zijn. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Er zijn weinig mensen die zich een streng en onverschrokken gebruik veroorloven van hun verstand en die het in al zijn kracht op alles durven toepassen. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 • Vrijgevigheid is het medeleven van voorname zielen. Nicolas Chamfort
  Bedankt voor uw stem
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6