Michel de Montaigne

Biografie van Michel de Montaigne
pagina 5 van 55 resultaten
 • Geen wind waait gunstig voor leem, die voor geen enkele haven bestemming heeft. Michel de Montaigne
  Bedankt voor uw stem
 • Een goed huwelijk zou zijn tussen een blinde vrouw en een dove man. Michel de Montaigne
  Bedankt voor uw stem
 • Wie de mensen leert sterven, leert ze tevens leven. Michel de Montaigne
  Bedankt voor uw stem 1 stem
 • Niet het lot bepaalt ons geluk of ongeluk. Het levert hooguit elementen voor het leven. Veel krachtiger is onze geest, waarmee we deze elementen naar believen kunnen vormen en gebruiken. Michel de Montaigne
  Bedankt voor uw stem
 • Er bestaan meer boeken over boeken dan over alle andere onderwerpen. Michel de Montaigne
  Bedankt voor uw stem
 • De ondeugd laat, als een zweer in het vlees, een berouw na in de ziel, dat zich telkens weer openrijt en met bloed bedekt; want de rede wist de andere droef heden en smarten uit, maar zij wekt die van het berouw steeds weer op. Michel de Montaigne
  Bedankt voor uw stem
 • Kennis is een voortreffelijk kruid; maar geen kruid heeft kracht genoeg om zichzelf tegen bederf te behoeden, als het vat, waarin het bewaard wordt, onzuiver is. Michel de Montaigne
  Bedankt voor uw stem
 • Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Michel de Montaigne
  Bedankt voor uw stem
 • Een edelmoedige en vrijwillige bekentenis ontzenuwt het verwijt en ontwapent het onrecht. Michel de Montaigne
  Bedankt voor uw stem
 • Wie van zijn onwetendheid genezen wil, moet haar eerst opbiechten. Michel de Montaigne
  Bedankt voor uw stem
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6