Jan Greshoff

Jan Greshoff (15 december 1888, Nieuw Helvoet – 19 maart 1971, Kaapstad) is een journalist en schrijver die vooral bekend werd als dichter en criticus.

Greshoff was vanaf 1908 werkzaam als journalist, onder andere bij het Dagblad voor Zuid-Holland en 's Gravenhage en voor weekblad De Hofstad. Vanaf 1916 werkte hij op de kunstredactie van De Telegraaf. Van 1920 tot 1923 was hij hoofdredacteur van de Nieuwe Arnhemse Courant. Daarna ging hij aan de slag als freelancer.

Het literaire debuut van Greshoff was Lumen, een bundel verzen gebaseerd op een balletscenario. Er zouden vele bundels volgen, waaronder Aardsch en Hemelsch (1926) en Ikaros bekeerd (1938). In het boek Afscheid van Europa (1969) blikt Greshoff terug op zijn (literaire) leven en haalt hij herinneringen op aan veel bekende vrienden, waaronder Adriaan Roland Holst, J.C. Bloem en J. Slauerhoff.

De meeste boeken van Greshoff werden uitgegeven door A.A.M. Stols. De uitvoerige correspondentie tussen Greshoff en Stols werd in 1990 uitgegeven door het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.

Greshoff woonde geruime tijd in België en Zuid-Afrika.

Bibliografie

 • 1909 - Aan den verlaten vijver
 • 1910 - Door mijn open venster...
 • 1918 - Latijnsche lente
 • 1924 - De ceder
 • 1924 - Mengelstoffen o.h. gebied der Fransche Letterkunde
 • 1925 - Dichters in het koffyhuis (onder pseudoniem van Otto P. Reys)
 • 1925 - Sparsa
 • 1925 - Geschiedenis der Nederl. letterk. (met J. de Vries)
 • 1926 - Aardsch en hemelsch
 • 1926 - Zeven gedichten
 • 1927 - De Wieken van den Molen
 • 1929 - Bij feestelijke gelegenheden
 • 1928 - Confetti
 • 1930 - Currente calamo
 • 1931 - Spijkers met koppen
 • 1932 - Janus Bifrons
 • 1932 - Mirliton
 • 1932 - Voetzoekers
 • 1933 - Pro domo
 • 1934 - Arthur van Schendel
 • 1936 - Critische vlugschriften
 • 1936 - Gedichten, 1907-1936
 • 1936 - Rebuten
 • 1938 - Ikaros bekeerd
 • 1938 - In alle ernst
 • 1939 - Steenen voor brood
 • 1941 - Fabrieksgeheimen
 • 1943 - Muze, mijn vriendin
 • 1944 - Catrijntje Afrika
 • 1944 - Het spel der spelen
 • 1948 - Zwanen pesten
 • 1948 - Gedichten
 • 1948 - Legkaart
 • 1950 - Het boek der vriendschap
 • 1950 - Grensgebied
 • 1955 - Marnix Gijsen (met R. Goris)
 • 1956 - Volière
 • 1956-1958 - De laatste dingen
 • 1957 - Bric à brac
 • 1958 - Menagerie
 • 1958 - Nachtschade
 • 1958 - Pluis en niet pluis
 • 1964 - Wachten op Charon
 • 1967 - Verzamelde gedichten 1907-1967
 • 1968 - Wind wind
 • 1969 - Afscheid van Europa

Prijzen

 • 1927 - Prijs van Amsterdam
 • 1966 - Constantijn Huygensprijs (1966)