C.J. Wijnaendts Francken

pagina 3 van 75 resultaten
 • Voor mannen valt het gemakkelijker zonder liefde dan zonder vriendschap te leven, voor vrouwen is het juist omgekeerd. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Het is geen bewijs van eigen voortreffelijkheid bij anderen steeds gebreken te ontdekken. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • In 's mensen geest heerst een ingeboren neiging tot bespiegeling en tot doorgronding van het wereldverloop. Telkens opnieuw beproeft hij de grenzen van zijn weten te overschrijden. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Wie zijn hart verliest, wordt zich eerst dan het bezit daarvan recht bewust. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Het geluk, hetwelk de deugd met zich brengt, is voor de ondeugdzame evenmin te verstaan als het genot van arbeid voor de luiaard, dat van plichtsbetrachting voor de gewetenloze, van barmhartigheid voor de zelfzuchtige, of van natuurschoon voor hem die mis C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem 1 stem
 • Het blijft - niet een zedelijk vermanende voorspiegeling, maar een psychologisch feit, dat de arbeid te meer voldoening schenkt naarmate hij meer vrucht draagt; maar niet minder, dat die vruchten te meer gewaardeerd worden, naarmate zij meer arbeid en ins C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Wij zijn steeds geneigd ons succes aan onszelf, onze tegenspoed aan anderen toe te schrijven. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Vrouwen die zonder reden veelvuldig lachen hebben gewoonlijk mooie tanden. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem 2 stemmen
 • Wie anderen wil bekeren, moet eerst zelf twijfel gekend hebben. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Vaak maken ouders hun kinderen een verwijt van de slechte opvoeding die zij hun hebben gegeven. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 8