C.J. Wijnaendts Francken

pagina 2 van 75 resultaten
 • Vrouwen die zonder reden veelvuldig lachen, hebben gewoonlijk mooie tanden. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Uit de hoge mate van zelfzucht bij kinderen blijkt, dat de altruistische neigingen voor een groot deel door aanlering en oefening moeten worden verkregen. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • De ontwikkeling der beschaving heeft een menigte behoeften in het leven geroepen, zonder daarmede nog de hulpmiddelen te verschaffen om te allen tijde aan die behoeften te kunnen voldoen. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Aalmoezen zijn stukjes pasmunt die rijken wegschenken van het deel dat ze de armen hebben onthouden. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Vele vrouwen trouwen om vrij te worden. Vele mannen, omdat ze genoeg hebben aan vrijheid. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Wanneer iemand schermt met zijn principes, denk ik altijd aan een kreupele die met zijn krukken zwaait. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Wie een ander bedreigt zonder zijn bedreiging te kunnen waarmaken, maakt zichzelf belachelijk. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Bij huwelijken uit berekening blijken later gewoonlijk grote rekenfouten te zijn gemaakt. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Het grootste aantal kleren wordt meegenomen naar een badplaats. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 • Het zegel van geheimhouding is gemaakt van een soort van was die gemakkelijk smelt. C.J. Wijnaendts Francken
  Bedankt voor uw stem
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 8