Blaise Pascal

Biografie van Blaise Pascal
pagina 4 van 89 resultaten
 • Het geweten is het beste zedekundige geschrift dat wij hebben; daaruit moeten wij het veelvuldigst onze raad putten. Blaise Pascal
  Bedankt voor uw stem
 • Het laatste wat men ontdekt, als men een werk schrijft, is hoe men had mqeten beginnen. Blaise Pascal
  Bedankt voor uw stem
 • De deugd van een mens moet niet afgemeten worden naar zijn bijzondere inspanningen, doch naar hetgeen hij gewoonlijk doet. Blaise Pascal
  Bedankt voor uw stem
 • Het is niet goed te veel vrijheid te bezitten. Blaise Pascal
  Bedankt voor uw stem
 • Al het leed der mensen spruit hieruit voort, dat zij niet rustig in hun kamer kunnen blijven. Blaise Pascal
  Bedankt voor uw stem
 • Er zijn twee soorten mensen: rechtvaardigen die zich voor zondaars houden en zondaars die zichzelf als rechtvaardigen beschouwen. Blaise Pascal
  Bedankt voor uw stem
 • Het besef van de valsheid der genoegens die men smaakt, en de onbekendheid met de ijdelheid der genoegens die wij missen, zijn oorzaak van onze wispelturigheid. Blaise Pascal
  Bedankt voor uw stem
 • De eeuwige stilte van de eindeloze ruimten beangstigt mij. Blaise Pascal
  Bedankt voor uw stem
 • De eeuwige stilte van die onmetelijke ruimte jaagt mij schrik aan. Blaise Pascal
  Bedankt voor uw stem
 • De mensen vermaken zich door achter een bal of een haas aan te lopen; tot zelfs koningen toe. Blaise Pascal
  Bedankt voor uw stem
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 9