Alfred North Whitehead

Biografie van Alfred North Whitehead
pagina 1 van 10 resultaten
 • Ieder menselijk wezen zit zelf gecompliceerder in elkaar dan het sociale systeem waartoe hij behoort. Alfred North Whitehead
  Bedankt voor uw stem
 • We denken in grote lijnen, maar we leven in details. Alfred North Whitehead
  Bedankt voor uw stem
 • Wijsheid alleen is het doel van ware ambitie. Wijsheid is de bron van deugd en van faam, verkregen door arbeid, in dienst van de mensheid, en wanneer je het deelt met anderen, kun je er het meest van genieten. Alfred North Whitehead
  Bedankt voor uw stem 1 stem
 • Aristoteles heeft alle halve waarheden ontdekt die nodig waren voor de totstandkoming der wetenschap. Alfred North Whitehead
  Bedankt voor uw stem
 • De onnozele vraag is de eerste aanduiding van een nieuwe ontwikkeling. Alfred North Whitehead
  Bedankt voor uw stem
 • We denken in algemeenheden, maar leven in bijzonderheden. Alfred North Whitehead
  Bedankt voor uw stem
 • Onze beschaving gaat vooruit in de mate wij in staat zijn meer belangrijke handelingen te verrichten zonder erbij na te denken. Alfred North Whitehead
  Bedankt voor uw stem 1 stem
 • Al het belangrijke is al eens eerder gezegd door iemand die het niet ontdekte. Alfred North Whitehead
  Bedankt voor uw stem
 • Wij denken in grote lijnen maar we leven in details. Alfred North Whitehead
  Bedankt voor uw stem
 • De geschiedenis van de Westerse filosofie is, per slot van rekening, niet meer dan een aantal voetnoten bij Plato's filosofie. Alfred North Whitehead
  Bedankt voor uw stem